Gå till innehåll
Ale-Jennylunds Ridklubb
Ale-Jennylunds Ridklubb

Extra Medlemsmöte 28/3

Kallelse till extra medlemsmöte för att återuppta de punkter som ajournerades på Årsmötet

Kallelse till Extra Medlemsmöte för att ta upp de punkter som ajournerades på det ordinarie Årsmötet.

Tid: Tisdagen den 28/3. Kl 18:30 (registrering fr.o.m. 18:00)

Då samtliga uppgifter till revisorerna inte inkommit i tid så fans det inte tid för revisorerna att gå igenom allt material. Därmed kunde inte punkterna "Revisorernas berättlse" samt "Frågan om Styrelsens ansvarfrihet" behandlas. Dessa punkter samt val av ytterligare en ledamot till valberedningen och en stadgeändring om dagordningen på årsmötet kommer att behandlas på detta extra möte.

Detaljerad dagordning samt material kommer att läggas ut här innan mötet.


Publicerad: 2023-03-09

Senast uppdaterad: 2023-03-19

Författare: Tony Karlsson

Besöksadress

Jennylundsvägen 1
445 34 Bohus

Postadress

Jennylundsvägen 1
445 34 Bohus

Kontakta oss

031 982500
ridskolan@ajrk.se