Gå till innehåll
Ale-Jennylunds Ridklubb
Ale-Jennylunds Ridklubb

Funktionär

Jennylunds ridklubb anordnar ett antal tävlingar varje år. Både i dressyr och hoppning.

Funktionärer behövs alltid under dessa dagar. Här har vi sammanställt vad det innebär att vara en funktionär. Vilka slags uppgifter finns det? Vem gör vad?

Vi hoppas att du genom den informationen ska känna dig bekväm i att ställa upp som funktionär!

Vi tackar på förhand för din insats!

På varje tävling behövs en stor mängd funktionärer som ser till att tävlingen flyter på. Alla kan vara funktionärer! Det krävs ingen speciell utbildning eller tävlingsvana. Uppgifter som tävlingsfunktionär kan vara:

Tävlingsledning: Vid varje tävling (Lokal – Elit) ska det finnas en tävlingsledning med överdomare, domare och tävlingsledare. Vid Elittävling i hoppning ska även en speaker finnas. Vid dressyrtävlingar utses en av domarna till domarordförande.

Säkerhetsfunktionär: Verkar för ryttare-publik-hästsäkerheten.

 • Avspärrningar
 • Räddnings/utrymningsvägar

Överdomare: Ska finnas vid Lokal tävling - Elittävling

 • Granskar banor, kontrollerar före tävlingen att tävlingsorganisationen fungerar.
 • Kontrollerar avspärrningar mellan publik/ryttare mot den inlämnade anläggningsskissen.
 • Övervakar tävlingsverksamheten, ingriper mot ryttare som bryter mot bestämmelser, fäller utslag vid överklagande eller protest
 • Bevakar särskilt ordningen på framridnings- och framhoppningsbanor.
 • Skriver överdomarrapport
 • Vid dressyrtävling kan en av domarna även fungera som överdomare och vid Elit-, mästerskaps eller lagtävling ska speciell överdomare finnas.

Banbyggare: Ska utses från förbundets lista över godkända banbyggare. Anlitad banbyggare ska minst vara kvalificerad för den högsta svårighetsgraden i tävlingen.

Domare (hoppning) Granskar banor, hinder, m.m.

 • Övervakar tävlingen
 • Leder och fastställer resultaträkningen.

Domare (dressyr) Bedömer ekipagen.

Veterinär: Föreskrifter finns på Jordbruksverkets hemsida, www.sjv.se Länk till annan webbplats..

 • Veterinärassistenten förtecknar de hästar/ponnyer som besiktigas.

Olycksfallsvård: Om inte läkare finns tillgänglig måste sjukvårdspersonal finnas.

 • Behandlande veterinär eller hovslagare ska kunna tillkallas med mycket kort varsel. För akuta insatser ska det finnas första hjälpen, bår, hästtransport och presenning.

Tävlingsledare: Tävlingsledaren ska under tävlingen kontrollera att allt flyter och måste vara beredd att avhjälpa de akuta problem som kan uppstå. Är med i tävlingsjuryn.

Banchef (hoppning): Ansvarar, tillsammans med banbyggare, för byggande av tävlingsbanan. Ansvarar för banpersonal och in-/utsläpp.

Banchef (dressyr): Ansvarar för iordningsställande av tävlingsbanan.

Framhoppning: Övervakar att ordningen hålls på framhoppningen.

Sekretariat

 • Gör tillägg/ändringar i startlistor
 • Gör slutliga startlistor, hoppningsprotokoll
 • Tar emot betalningar
 • Förbereder för prisutdelning
 • Anslår resultatlistor

Domartorn: Om man inte har ett dataprogram sker allt manuellt i domartornet.

 • Har man dataprogram ser man till att en dator finns i domartornet.
 • Följande personal ska finnas i domartornet:
  • En datorsekreterare som lägger in antal hinderfel och tider.
  • En protokollförare
  • En tidtagare som sköter automatisk tidtagning vid elit och nationella tävlingar
  • Två manuella tidtagare.

Speaker: Presenterar ekipagen samt resultat. Läser sponsortexter och övrig information till publik och deltagare.

Protokollhämtare: (dressyr) Hämtar efter avslutad ritt protokoll hos domare.

Domarsekreterare: (dressyr) Skriver det domaren säger - siffror, kommentarer etc.

Ljudanläggning: Ska finnas på tävlingsbanan och framridning/framhoppning. Ansvarsområdet ligger ofta under domartornet. (hoppning)

Uppstallning: Hjälper de tävlande att hitta sin uppstallningsplats. Löser praktiska problem med uppstallningen under tävlingen.

Parkering: Ofta den första kontakten på plats. Tar emot de tävlande, hälsar välkommen och visar var de ska parkera.

Yttre organisation/EL: Kan vara separata funktionsområden. Tillfälliga el-platser. Skyltning, transporter av diverse material kan ligga inom funktionens ansvarsområden. ”Fixare” som oftast jobbar direkt under tävlingsledaren.

Städpersonal: Ansvarar för yttre och inre städning.

Pressansvarig: Ger ut pressinformation före och under tävlingen. Tar emot journalister och förser dem med informationsmaterial.

Servering: Är det något som tävlande och funktionärer uppskattar så är det god och vällagad mat.Publicerad: 2023-01-25

Senast uppdaterad: 2022-12-31

Författare: Tony Karlsson

Besöksadress

Jennylundsvägen 1
445 34 Bohus

Postadress

Jennylundsvägen 1
445 34 Bohus

Kontakta oss

031 982500
ridskolan@ajrk.se