Gå till innehåll
Ale-Jennylunds Ridklubb
Ale-Jennylunds Ridklubb

Ryttaravtal


Ryttaravtal AJRK


Klubbens åtagande:

 • Klubben står för lagledning dvs. en lagledare som sköter det administrativa inför tävling, sammankallning till möten och ev. träningstillfällen.
 • Vid lagtävling står AJRK för lagavgiften.
 • Klubben ska verka för hög kvalité i sin tävlingsverksamhet och stötta den enskilda ryttaren med kunskap och horsemanship om så önskas.
 • Vid hemmatävlingar står AJRK för halva start- och anmälningsavgiften. Gäller lokal tävling och högre. Övriga avgifter betalas av ryttaren
 • AJRK betalar anmälningsavgiften vid start i svenskt mästerskap.
 • För ryttare utgår ersättning för ryttarlicens på respektive nivå ryttaren tävlat enl. följande:

a) Halva licensavgiften återbetalas vid styrkt deltagande i minst 10 tävlingar på resp. nivå.

b) Som deltagande räknas att ha startat enl. TR. Vid flerdagarsmeeting räknas varje dag som ett deltagande. Vid flera hästar räknas varje ekipage som ett deltagande.
Ersättningsansökan skall lämnas in till tävlingskommittén senast 31 januari året efter tävlingarna genomförts. Skicka till tavling@ajrk.se


Ersättning utgår endast om ryttaren löser tävlingslicens för AJRK även nästkommande år, alternativt upphör sin tävlingsverksamhet.

 • Utbetalning görs tidigast efter avslutat tävlingsår.
 • Styrelsen äger rätt att minska eller avbryta utbetalningarna om AJRK:s tävlingsverksamhet inte genererar tillräckliga medel för återbetalning av licensavgifter.

Ryttarens åtagande:

 • Ryttaren ska alltid uppträda lojalt och som en god ambassadör för klubben, även uppträda som en god kamrat och i en sportslig anda. Ryttaren har även ansvar för sina medhjälpares uppförande.
 • Ryttaren som accepterat att rida och delta i lagtävling ställer sig bakom av lagledning gjord laguttagning.
 • Är du anmäld till lagtävlan kan du komma att kallas in vid ev. bortfall pga. sjukdom eller dyl. även om du inte vore uttagen att starta vid just den tävlingen.
 • Att vara lojal mot klubben och dess sponsorer.
 • Vid kontakt med massmedia ska det tydligt framgå vilken klubb ni tävlar för.
 • Att vara ett föredöme för barn och ungdomar.
 • Ryttare skall aktivt bidra till AJRK:s tävlingsverksamhet. Detta kan ske genom, större över tiden löpande, ideell insats. Ex. Att vid klubbtävlingar hjälpa till med att stötta och instruera tävlande. Eller att aktivt bidra till att söka sponsorer för tävlingsverksamheten.
  Sådana insatser görs i förväg upp med tävlingskommitté/grenledning.

Sist men inte minst vill vi önska AJRKs tävlingsryttare

LYCKA TILL!!

Publicerad: 2022-12-31

Senast uppdaterad: 2022-12-31

Författare: Jennie Johansson

Besöksadress

Jennylundsvägen 1
445 34 Bohus

Postadress

Jennylundsvägen 1
445 34 Bohus

Kontakta oss

031 982500
ridskolan@ajrk.se